Jak Zamawiać

Z A M A W I A N I E   Z A P R O S Z E Ń

Składanie zamówień odbywa się wyłącznie drogą mailową. Wszystkie istotne informacje, akceptacje, zmiany i poprawki prosimy także przesyłać drogą mailową. Jeśli macie pytania lub chcecie coś omówić to jesteśmy do Waszej dyspozycji również telefonicznie.

1.   S K Ł A D A N I E   Z A M Ó W I E N I A

Aby złożyć zamówienie wypełnijcie formularz zamówienia. Należy w nim podać wszystkie szczegóły potrzebne do przygotowania zaproszeń, możecie też dodać swoje uwagi czy propozycje modyfikacji.

Składając zamówienie należy załączyć listę gości. Ważne żeby imiona i nazwiska na liście były odmienione, w takiej formie w jakiej mają się znaleźć w zaproszeniach, a lista dokładnie sprawdzona. Jeśli wybieracie personalizację kopert to przygotujcie osobną listę z imionami i nazwiskami nieodmienionymi. Lista gości powinna być przygotowana w pliku umożliwiającym swobodne kopiowanie danych (word, excel, itp.)

Dostaniecie automatyczne potwierdzenie wysłania zgłoszenia, a w ciągu 1 dnia roboczego mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Sprawdzimy czy otrzymaliśmy wszystkie dane potrzebne do dalszej pracy lub poprosimy o ich uzupełnienie.

2.   P R O J E K T O W A N I E

Na przygotowanie projektów potrzebujemy 7 dni. Projekty przesyłamy w formie elektronicznej do sprawdzenia i akceptacji. Do projektów można dwa razy wprowadzać zmiany i poprawki bezpłatnie. Większa ilość zmian wiąże się z dodatkowym kosztem (+50zł).

Bardzo ważne jest, aby poza stroną wizualną sprawdzić czy w treści nie ma błędów i literówek. Zaproszenia wydrukowane zgodnie z zaakceptowanym projektem nie podlegają reklamacji.

Wraz z projektami otrzymacie podsumowanie zamówienia oraz jego wycenę. Po akceptacji projektów należy opłacić zamówienie.

3.   W Y D R U K   Z A P R O S Z E Ń

Zaproszenia drukujemy po ostatecznej akceptacji projektów, ustaleniu wszystkich szczegółów i uregulowaniu płatności. Czas realizacji to 14 dni.

Jeśli czujecie, że za późno złożyliście zamówienie to nie martwcie się! Mamy też w swojej ofercie realizację expressową. Dotyczy gotowy wzorów, cały proces zamawiania (projekt + wydruk) zamykamy w 10 dni roboczych lub szybciej (w zależności od sezonu), usługa expres jest dodatkowo płatna + 40% wartości zamówienia.

Minimalna ilość zamawianych zaproszeń to 30 sztuk.  Realizacja zamówienia poniżej minimalnej ilości zaproszeń wiąże się z dodatkowym kosztem – 50zł. Nie realizujemy zamówień poniżej 20 zaproszeń.

Jeśli okaże się, że zabrakło Wam zaproszeń to możemy zrobić dodruk. Dodruki robimy od 10 sztuk. W przypadku mniejszej ilości zaproszeń doliczamy koszt wznowienia druku – 50zł. Czas realizacji dodruku to ok. 7 dni, pod warunkiem dostępności materiałów.

4.   W Y S Y Ł K A 

Zamówienia wysyłamy kurierem, jeśli chcecie odebrać coś u nas w pracowni to konieczne jest wcześniejsze umówienie się.

Po otrzymaniu zamówienia należy sprawdzić zgodność realizacji z zamówieniem, ewentualne nieprawidłowości merytoryczne, ilościowe, czy jakościowe należy zgłosić w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki/odebrania zamówienia. Reklamacje składane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Ewentualne reklamacje należy składać pisemnie na adres: pracownia@na2pietrze.pl

P R O J E K T   I N D Y W I D U A L N Y

Jeśli interesuje Was projekt indywidualny to skontaktujcie się z nami mailowo. Opiszcie o jakich zaproszeniach marzycie. Napiszcie jakie są wasze wymagania i oczekiwania. Jaki charakter będzie miała Wasza uroczystość. Jeśli macie jakieś zdjęcia inspiracyjne z kolorystyką czy dekoracjami to prześlijcie je nam.

W ciągu 1-3 dni otrzymacie mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia oraz wstępną informację czy możemy podjąć się takiej realizacji. Postaramy się Wam nakreślić wstępnie jak my to widzimy, jakie mamy możliwości techniczne, jakie były orientacyjne koszty.

Na przygotowanie projektów potrzebujemy 7  do 14 dni. Przesyłamy je w formie elektronicznej do sprawdzenia i akceptacji.  Wraz z projektami otrzymacie  wycenę, a jeśli na tym etapie będziemy mieć ustalone wszystkie szczegóły to także podsumowanie zamówienia. Po akceptacji projektów należy opłacić zamówienie.

Nie ma limitu na poprawki w projektach indywidualnych, pracujemy nad nimi do momentu osiągnięcia satysfakcjonującego efektu.

Bardzo ważne jest, aby poza stroną wizualną sprawdzić treść zaproszenia pod względem merytorycznym. Zaproszenia wydrukowane zgodnie z zaakceptowanym projektem nie podlegają reklamacji.

Z A M A W I A N I E   D O D A T K Ó W

S K Ł A D A N I E   Z A M Ó W I E N I A

Dodatki zamawiamy drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: pracownia@na2pietrze.pl

Zamówienia na dodatki realizujemy od 300 zł lub po wcześniejszym ustaleniu. Pierwszeństwo mają Pary Młode, które zamawiały u nas zaproszenia.

Projekty dodatków wykonywane są nieodpłatnie dla Par, dla których kontynuujemy współpracę lub jeśli ich stylistyka jest zgodna z jednym z dostępnych u nas wzorów papeterii. Projekty dodatków są wykonywane odpłatnie jeśli ich szata graficzna jest inna niż dostępne u nas wzory papeterii, koszty ustalane są indywidualnie.

H A R M O N O G R A M   P R A C

Najpóźniej 6 tygodni przed weselem należy złożyć wstępne zmówienie, w którym deklarujecie chęć dalszej współpracy oraz podajecie jakie elementy papeterii Was interesują. Możecie od razu doprecyzować jak poszczególne elementy mają wyglądać lub poprosić o przedstawienie przez nas propozycji. W odpowiedzi otrzymacie potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegółowe informacje co do tego jak papeteria będzie wyglądała, jakie są możliwe opcje do wyboru oraz jakie koszty.

Najpóźniej 4 tygodnie przed weselem przesyłacie precyzyjną informację co do ostatecznie wybranych elementów papeterii oraz ich ilości, a także przesyłacie niezbędne do przygotowania projektów dane: teksty do poszczególnych elementów papeterii, treść menu, listę osób do winietek oraz planowany układ stolików (minimum ilość i wielkość stołów). Na podstawie tych danych przygotowujemy projekty i w wersji elektronicznej przesyłamy do akceptacji wraz ze szczegółową wyceną, na podstawie której należy opłacić zamówienie.

Najpóźniej 2 tygodnie przed weselem należy dosłać ostateczne usadzenie gości. Nie dostarczenie danych w terminie może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Gotowe zamówienie zostanie do Was wysłane najpóźniej 5 dni przed weselem.

W przypadku odbioru osobistego terminy mogą być ustalone indywidualnie.