Jak Zamawiać

Zamówienie dzielimy zwykle na dwa etapy:

Z A P R O S Z E N I A  realizowane w pierwszej kolejności i

D O D A T K I   W E S E L N E  przygotowywane bliżej dnia ślubu.

Z A P R O S Z E N I A

3 / 6 / 9   M I E S I Ę C Y   P R Z E D   Ś L U B E M

Zwykle praca nad zaproszeniami trwa około miesiąca (projekt/ustalenia/realizacja) dlatego ważne jest aby złożyć zamówienie odpowiednio wcześniej.

To kiedy dokładnie powinniście zacząć myśleć o zaproszeniach zależy od tego:

– ile osób planujecie zaprosić
– jak będziecie wręczać zaproszenia
(osobiście czy za pośrednictwem poczty)
– ile czasu przed ślubem chcecie mieć potwierdzenie obecności gości
– ile czasu potrzebujecie na podjęcie decyzji
(są osoby, które nie lubią się długo zastanawiać i takie, które wolą najpierw
zrobić dokładny rekonesans)

W Y B I E R Z C I E   P R O J E K T

Wybierzcie wzór zaproszeń, który Was interesuje. Możecie skorzystać z gotowych propozycji lub zamówić projekt indywidualny, chętnie stworzymy nowy wzór specjalnie dla Was!

 G O T O W Y   W Z Ó R

Złóżcie zamówienie wypełniając formularz na naszej stronie, w zakładce „Zamów”

Wypełniając formularz zamówienia dołączcie plik z kompletną treścią zaproszenia lub podajcie niezbędne do przygotowania projektów dane:
– imiona i nazwiska Pary Młodej
– datę i godzinę ślubu
– miejsce ślubu i przyjęcia
– datę, do kiedy goście mają potwierdzić obecność oraz numery telefonów
– dodatkowe informacje, np. prośbę o coś innego zamiast kwiatów, informację o noclegu, poprawinach, itp.

Otrzymacie mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia, a w ciągu 1-3 dni damy też znać czy otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje.

Na przygotowanie projektów potrzebujemy 7 dni. Projekty przesyłamy w formie elektronicznej do sprawdzenia i akceptacji.  Wraz z projektami otrzymacie podsumowanie zamówienia oraz jego wycenę. Po akceptacji projektów należy opłacić zamówienie.

Do projektów można dwa razy wprowadzać zmiany i poprawki bezpłatnie. Większa ilość zmian wiąże się z dodatkowym kosztem.

Bardzo ważne jest, aby poza stroną wizualną sprawdzić treść zaproszenia pod względem merytorycznym. Zaproszenia wydrukowane zgodnie z zaakceptowanym projektem nie podlegają reklamacji.

M O D Y F I  K A C J A    W Z O R U  

Nasze gotowe wzory można modyfikować. Można zmieniać kolorystykę lub motywy graficzne. Zdarza się, że z dwóch zaproszeń tworzymy jedno.

Skontaktujcie się z nami mailowo. Opiszcie, który wzór Wam się podoba i co chcielibyście w nim zmienić. Jeśli macie jakieś inspiracje ślubne z kolorystyką czy dekoracjami to prześlijcie je nam.

W odpowiedzi otrzymacie wstępną informację czy możemy podjąć się takiej realizacji. Postaramy się Wam nakreślić wstępnie jak my to widzimy, jakie mamy możliwości techniczne, jakie były orientacyjne koszty. Następnie składacie zamówienie w zakładce „zamów” zaznaczając w uwagach, że to i to chcielibyście zmienić.

Na przygotowanie projektów potrzebujemy 7  do 14 dni. Przesyłamy je w formie elektronicznej do sprawdzenia i akceptacji.  Wraz z projektami otrzymacie podsumowanie zamówienia oraz jego wycenę. Po akceptacji projektów należy opłacić zamówienie.

Nie ma limitu na poprawki w projektach modyfikowanych, pracujemy nad nimi do momentu osiągnięcia satysfakcjonującego efektu.

Bardzo ważne jest, aby poza stroną wizualną sprawdzić treść zaproszenia pod względem merytorycznym. Zaproszenia wydrukowane zgodnie z zaakceptowanym projektem nie podlegają reklamacji.

P R O J E K T   I N D Y W I D U A L N Y

Skontaktujcie się z nami mailowo. Opiszcie o jakich zaproszeniach marzycie. Napiszcie jakie są wasze wymagania i oczekiwania. Jaki charakter będzie miała Wasza uroczystość. Jeśli macie jakieś zdjęcia inspiracyjne z kolorystyką czy dekoracjami to prześlijcie je nam.

W ciągu 1-3 dni otrzymacie mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia oraz wstępną informację czy możemy podjąć się takiej realizacji. Postaramy się Wam nakreślić wstępnie jak my to widzimy, jakie mamy możliwości techniczne, jakie były orientacyjne koszty.

Na przygotowanie projektów potrzebujemy 7  do 14 dni. Przesyłamy je w formie elektronicznej do sprawdzenia i akceptacji.  Wraz z projektami otrzymacie  wycenę, a jeśli na tym etapie będziemy mieć ustalone wszystkie szczegóły to także podsumowanie zamówienia. Po akceptacji projektów należy opłacić zamówienie.

Nie ma limitu na poprawki w projektach indywidualnych, pracujemy nad nimi do momentu osiągnięcia satysfakcjonującego efektu.

Bardzo ważne jest, aby poza stroną wizualną sprawdzić treść zaproszenia pod względem merytorycznym. Zaproszenia wydrukowane zgodnie z zaakceptowanym projektem nie podlegają reklamacji.

L I S T A   G O Ś C I

Listę gości można przysłać od razu lub dosłać później. Ważne żeby imiona i nazwiska na liście były odmienione, w takiej formie w jakiej mają się znaleźć w zaproszeniach, a lista dokładnie sprawdzona. Jeśli wybieracie personalizację kopert to przygotujcie osobną listę z imionami i nazwiskami nieodmienionymi.

R E A L I Z A C J A

Zaproszenia drukujemy po ostatecznej akceptacji projektów, ustaleniu wszystkich szczegółów i uregulowaniu płatności. Standardowy czas potrzebny nam na przygotowanie zamówienia to ok. 14 dni.

R E A L I Z  A C J A   E X P R E S O W A

Jeśli czujecie, że za późno złożyliście zamówienie to nie martwcie się! Mamy też w swojej ofercie realizację expressową. Dotyczy gotowy wzorów, zamówienie realizujemy w 10 dni roboczych lub szybciej (w zależności od sezonu), usługa expres jest dodatkowo płatna + 40% wartości zamówienia.

N A K Ł A D

M I M A L N E   Z A M Ó W I E N I E   /   D O D R  U K

Minimalna ilość zamawianych zaproszeń to 30 sztuk. Realizacja zamówienia poniżej minimalnej ilości zaproszeń wiąże się z dodatkowym kosztem.

Jeśli okaże się, że zabrakło Wam zaproszeń lub chcielibyście doprosić gości ze swojej „listy rezerwowej” to od 10 sztuk robimy dodruki. W przypadku mniejszych dodruków doliczany jest dodatkowy koszt. Zamówienia na dodruk możecie składać mailowo. Czas realizacji dodruku to ok. 7 dni.

W Y S Y Ł K A

Standardowo wszystkie zamówienia wysyłamy kurierem, jeśli chcecie odebrać coś u nas w pracowni to konieczne jest wcześniejsze umówienie się. Po odebraniu przesyłki prosimy abyście dokładnie sprawdzili zgodność i poprawność zamówienia. Najlepiej od razu! Zarówno zaproszenia jak i dodatki wykonujemy z najwyższa starannością i dbałością o każdy szczegół, jednak jeśli zauważylibyście błąd dajcie znać jak najszybciej, nawet jeśli jest to tylko kilka dni przed ślubem – na pewno uda się go naprawić.

Radość i satysfakcja naszych Par Młodych jest dla nas priorytetem.

D O D A T K I

4 – 6   T Y G O D N I   P R Z E D   Ś L U B E M

Wstępne zamówienie na pozostałą papeterię należy złożyć 4-5 tygodni przed ślubem. Zamówienia złożone później będą realizowane w miarę naszych możliwości.
W pierwszej kolejności ustalamy zakres prac, rezerwujemy czas na przygotowanie projektów, wykonanie dodatków oraz potrzebne do nich materiały. Następnie uściślamy co i jak ma wyglądać i skupiamy się na projektach. Na koniec dosyłacie dane, których nie da się wcześniej ustalić, np. listę osób na winietki czy rozsadzenie gości przy stołach. Idealnie jeśli dwa tygodnie przed ślubem mamy komplet danych, ale w tym czasie jesteśmy w stałym kontakcie i indywidualnie ustalmy szczegółowy plan działania. Jeśli odbieracie zamówienie u nas w pracowni to niektóre elementy jak np. usadzenie gości można dosłać w ostatnich dniach przed ślubem.

Zamówienia na dodatki ślubne realizowane są od kwoty 300 zł lub po wcześniejszym ustaleniu. Pierwszeństwo mają Pary Młode, które zamawiały już i nas papeterię.