Regulamin

REGULAMIN

Zamawiania zaproszeń i dodatków ślubnych i okolicznościowych w Pracowni na 2 piętrze

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zamawiania zaproszeń i dodatków ślubnych i okolicznościowych prezentowanych na stronie www.na2pietrze.pl.
 2. Usługodawcą i właścicielem witryny na2pietrze.pl jest podmiot gospodarczy Pracownia na 2 piętrze Magdalena Kornacka z siedzibą w Sochaczewie, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 10/5, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-171-40-40.
 3. Pracownia firmy mieści się w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 9.
 4. Sprzedaż produktów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a usługodawcą, zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM.
 5. Złożenie zamówienia drogą mailową, oraz przesłanie formularza jest formą umowy świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony.
 6. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zawartych w nim zasad.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zasady i warunki na jakich składane i realizowane są zamówienia określa oferta prezentowana na stronie www.na2pietrze.pl  wraz z Cennikiem oraz niniejszy Regulamin.
 2. Zamówienia należy składać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.na2pietrze.pl w zakładce „zamów” lub mailowo: pracownia@na2pietrze.pl.
 3. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie przesłania wszystkich wymaganych dokumentów i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, jednak Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Pracownia na 2 piętrze zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 6. W przypadku braku kontaktu z Klientem, braku wpłaty lub akceptacji projektów, zamówienie może być anulowane.
 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

III. CENY I WARUNKI ZAPŁATY

 1. Ceny usług i produktów podane są w opisie poszczególnych produktów prezentowanych na stronie www.na2pietrze.pl oraz w Cenniku.
 2. Po złożeniu zamówienia i ustaleniu niezbędnych szczegółów Klient otrzymuje kosztorys zamówienia.
 3. Zapłaty należy dokonać przelewem na wskazany poniżej rachunek (w tytule podając imię i nazwisko osoby zamawiającej):

  PRACOWNIA NA 2 PIĘTRZE Magdalena Kornacka,
  ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 10/5, 96-500 Sochaczew,
  nr rachunku: 28 1240 1822 1111 0010 5150 0961

 4. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu całości zapłaty na koncie Sprzedającego.
 5. Na życzenie klienta wystawiamy faktury.
 6. Pracownia na 2 piętrze zastrzega sobie prawo do zmian w cenach towarów i usług.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia przez stronę internetową lub mailowo Klient otrzyma Formularz Zamówienia, w którym należy doprecyzować szczegóły, podać niezbędne dane, teksty, itp.
 2. W terminie do 7 dni od odesłania uzupełnionego Formularza przygotowujemy projekt (lub projekty) składu tekstu, które zostają przesłane mailowo w formie plików pdf lub jpg. Po otrzymaniu projektu należy go uważnie sprawdzić, zaakceptować lub zgłosić poprawki/uwagi. Poprawki w miarę możliwości staramy się nanosić na bieżąco. Wraz z projektami Klient otrzymuje kosztorys zamówienia.
 3. Jeśli zaproszenia (i/lub kopert) mają być personalizowane niezbędne jest dostarczenie listy gości (do personalizacji zaproszeń – odmienionej, do personalizacji kopert – nieodmienionej). Lista musi być przesłana mailowo w formacie umożliwiającym skopiowanie danych. Nie ingerujemy w listę gości, nie sprawdzamy jej poprawności i nie odmieniamy nazwisk. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w personalizacji, jeśli została ona wykonana zgodnie z przesłanymi danymi.
 4. Druk następuje po ostatecznej akceptacji projektów, ustaleniu wszystkich szczegółów i uregulowaniu płatności.
 5. Czas realizacji zaproszeń wynosi ok. 14-21 dni od zaakceptowania projektu do druku i uregulowania płatności (chyba, że opis produktu stanowi inaczej). W przypadku łączenia zamówień z innymi produktami, np. dodatkami ślubnymi czas realizacji może się nieznacznie wydłużyć i ustalany jest indywidualnie.
 6. Zamówienia na dodatki należy składać nie później niż miesiąc przed datą ślubu. Termin realizacji dodatków ustalany jest indywidualnie chyba, że w opisie produktu podane jest inaczej.
 7. Minimalna ilość zamawianych zaproszeń to 30 sztuk. Realizacja mniejszych zamówień możliwa jest tylko po wcześniejszym ustaleniu. Doliczany jest wówczas koszt przygotowania projektów – 50 zł.
 8. Dodruk zaproszeń wykonujemy od 10 sztuk. Koszt dodruku jest równy cenie dodrukowywanych zaproszeń. By domówić zaproszenia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Nie dodrukowujemy pojedynczych zaproszeń (dlatego warto przy zamawianiu zaproszeń zamówić kilka sztuk „awaryjnie”).  Czas realizacji dodruku to ok 7 dni.
 9. Zaproszenia są wykonywane ręcznie zatem mogą się nieznacznie różnić między sobą, jednak Pracownia na 2 piętrze zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby jakość produktów była na najwyższym poziomie.
 10. Zamówienia na dodatki ślubne realizujemy od kwoty 300 zł lub po wcześniejszym ustaleniu. 
 11. Kolory poszczególnych elementów przedstawionych na zdjęciach mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw.
 12. Pracownia na 2 piętrze zastrzega, że materiały użyte do próbek, zaproszeń i dodatków mogą się nieznacznie różnić między sobą. Wynika to z rozbieżności pomiędzy poszczególnymi partiami danego produktu – papieru, kopert, wstążek itp., pomimo że parametrami są to te same materiały mogą zdarzyć się nieznaczne rozbieżności na co niestety nie mamy wpływu. Mimo to dokładamy wszelkich sił do tego aby końcowy produkt był jak najlepszej jakości i aby satysfakcjonował on Klienta.

V. CZAS I KOSZT WYSYŁKI

 1. Zamówienia wysyłamy kurierem. Koszt wysyłki to 20 zł.
 2. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej, koszt ustalany jest indywidualnie.
 3. Szacowany czas doręczenia przesyłki to: następny dzień roboczy (na terenie Polski); 3-5 dni roboczych (przesyłka zagraniczna).
 4. O terminie wysyłki informujemy droga mailową.
 5. Czas wysyłki nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia.
 6. Próbki zaproszeń wysyłamy kurierem. Koszt przesyłki to 15 zł.
 7. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówienia w naszej pracowni przy ul. Żeromskiego 9 w Sochaczewie.

VI. PRÓBKI ZAPROSZEŃ

 1. Zamówienia należy składać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.na2pietrze.pl w zakładce „PRÓBKI” lub mailowo: pracownia@na2pietrze.pl.
 2. . W formularzu należy podać które wzory zaproszeń Państwa interesują. Jeśli dany wzór zaproszenia ma warianty kolorystyczne, np. dostępne są różne kolory papieru lub jest kilka wariantów graficznych możecie określić co Was interesuje (w przypadku braku takiej informacji wysyłamy próbki losowo).
 3. Próbki nie są personalizowane, zawierają przykładowe teksty, czcionkę i grafikę.
 4. Można zamówić dowolną ilość próbek. Koszt próbki jednego zaproszenia to 10 zł plus koszt przesyłki.
 5. Próbki zaproszeń wysyłane są co środę za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 6. Warunkiem wysłania próbek jest podanie pełnego adresu wysyłki wraz z numerem telefonu dla kuriera oraz zaksięgowanie wpłaty.
 7. Istnieje także możliwość obejrzenia zaproszeń „na żywo” w naszej Pracowni po wcześniejszym ustalenie terminu spotkania.

VII. REKLAMACJE

 1. Akceptacja do druku oznacza wolę realizacji zgodnie z zaakceptowanym projektem, dlatego należy dokładnie sprawdzić poprawność treści w projekcie. Zamówienia zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym projektem traktowane są jako prawidłowo zrealizowane i ewentualne literówki, czy inne błędy merytoryczne znalezione po wydruku nie podlegają reklamacji.
 2. Po otrzymaniu paczki należy sprawdzić zgodność realizacji z zamówieniem, ewentualne nieprawidłowości merytoryczne, ilościowe, czy jakościowe należy zgłosić w ciągu 7 dni od otrzymania paczki.
 3. Nie ma możliwości zwrotu zamówionych przedmiotów jeśli były one spersonalizowane lub wykonane na zamówienie.
 4. Warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient, wysyłając Formularz Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Pracownię na 2 piętrze w celu i w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia.
 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
 3. Pracownia na 2 piętrze zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji zobowiązując się jednocześnie chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) chyba, że Klient nie ma zastrzeżeń do upublicznienia swojego wizerunku i danych osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pracownia na 2 piętrze zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Dla nowych zamówień obowiązującym Regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest Regulamin z dnia złożenia zamówienia.
 2. Podejmując współpracę, Klient akceptuje Regulamin w całości.
 3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Pracownia na 2 piętrze nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.