Regulamin

REGULAMIN

Zamawiania papeterii ślubnej i okolicznościowej w Pracowni na 2 piętrze

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne zasady zamawiania papeterii ślubnej i okolicznościowej w firmie Pracownia na 2 piętrze
 2. Usługodawcą i właścicielem witryny na2pietrze.pl jest podmiot gospodarczy Pracownia na 2 piętrze Magdalena Kornacka z siedzibą w Sochaczewie, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 10/5, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-171-40-40.
 3. Pracownia firmy mieści się w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 9.
 4. Sprzedaż produktów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Złożenie zamówienia wraz z dokonaniem opłaty na rachunek bakowy przez zamawiającego, zwanego dalej KLIENTEM oraz mailowe potwierdzenie przyjęcie zamówienia przez usługodawcę, zwanego dalej SPRZEDAJĄCYM, jest formą umowy świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony.
 5. Klient zobowiązany jest zapoznać się z ninejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zawartych w nim zasad.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia należy składać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.na2pietrze.pl w zakładce „zamów” lub mailowo: pracownia@na2pietrze.pl.
 2. Zamówienie uznaje się za złożone w momencie przesłania wszystkich wymaganych dokumentów i podania wszystkich niezbędnych danych. Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 5. W przypadku braku kontaktu z Klientem, braku wpłaty lub akceptacji projektów, zamówienie może być anulowane.
 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

III. CENY I WARUNKI ZAPŁATY

 1. Ceny usług i produktów podane są w opisie poszczególnych produktów prezentowanych na stronie www.na2pietrze.pl oraz w Cenniku.
 2. Po złożeniu zamówienia, ustaleniu niezbędnych szczegółów Klient otrzymuje projekty zaproszenia wraz ze szczegółową wyceną zamówienia.
 3. Zapłaty należy dokonać przelewem na wskazany poniżej rachunek (w tytule podając imię i nazwisko osoby zamawiającej):

  PRACOWNIA NA 2 PIĘTRZE Magdalena Kornacka
  ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 10/5, 96-500 Sochaczew
  nr rachunku: 28 1240 1822 1111 0010 5150 0961

 4. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu całości zapłaty na koncie Sprzedającego.
 5. Na życzenie Klienta może być wystawiona faktura.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w cenach towarów i usług. Dla Klienta obowiązujące są ceny aktualne na dzień składania zamówienia.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Po wysłaniu formularza zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją potwierdzającą przekazanie wszystkich niezbędnych danych do dalszej pracy lub prośbą o ich uzupełnienie.
 2. W terminie do 7 dni Sprzedający przygotowuje projekt składu tekstu, który jest przesyłany w wersji elektronicznej drogą mailową. W przypadku projektów indywidualnych termin ustalany jest indywidualnie.
 3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wszystkich danych zawartych w projektach (tekstów, treści zaproszeń, imion i nazwisk, dat, adresów, itp.). Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędy, które zostały zaakceptowane przez Klienta.
 4. O wszelkich uwagach, zmianach czy poprawkach, a także akceptacji należy komunikować drogą mailową.
 5. Do projektów można dwa razy wprowadzać zmiany i poprawki bezpłatnie. Większa ilość zmian wiąże się z dodatkowym kosztem.
 6. Jeśli zaproszenia i/lub koperty mają być personalizowane to niezbędne jest dostarczenie odpowiednio odmienionej listy gości. Dane gości powinny być dokładnie w takiej formie w jakiej mają się znaleźć w zaproszeniach. Lista powinna być przesłana w formie elektronicznej, umożliwiającej swobodne kopiowanie danych. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędy w personalizacji, jeśli została ona wykonana zgodnie z przesłanymi danymi.
 7. Druk następuje po ostatecznej akceptacji projektów, ustaleniu wszystkich szczegółów i uregulowaniu płatności.
 8. Standardowy czas realizacji zamówień wynosi 14 dni od zaakceptowania projektu do druku i uregulowania płatności (chyba, że opis produktu stanowi inaczej). W przypadku projektów indywidualnych termin realizacji ustalany jest indywidualnie.
 9. W przypadku łączenia zamówień z innymi produktami, np. zaproszeń z dodatkami ślubnymi czas realizacji może się wydłużyć i ustalany jest indywidualnie.
 10. Możliwe jest składanie zamówień z expressowym terminem realizacji. Usługa express wiąże się z dodatkowym kosztem wysokości 40% wartości zamówienia. Czas przygotowania projektów wynosi wówczas do 3 dni, a czas realizacji zaproszeń do 7 dni (liczone od akceptacji projektu i opłaceniu zamówienia). Usługa express zależna jest od dostępności materiałów oraz mocy przerobowych Sprzedającego dlatego przed złożeniem zamówienia należy się upewnić czy istnieje możliwość wykonania zamówienia w trybie expressowym.
 11. Minimalna ilość zamawianych zaproszeń to 30 sztuk. Realizacja zamówienia poniżej minimalnej ilości zaproszeń wiąże się z dodatkowym kosztem – 50zł. Sprzedający nie realizuje zamówień poniżej 20 zaproszeń.
 12. Istnieje możliwość zamówienia zaproszeń w języku obcym. Dostarczenie treści w odpowiednim języku pozostaje po stronie Klienta. Sprzedający nie wykonuje tłumaczeń na języki obce.
 13. Dodruk zaproszeń wykonywany jest od 10 sztuk. Koszt dodruku jest równy cenie dodrukowywanych zaproszeń. W przypadku dodruku mniejszej ilości zaproszeń doliczany jest koszt wznowienia druku – 50zł. Zamówienia na dodruk należy składać mailowo. Czas realizacji dodruku to ok. 7 dni, pod warunkiem dostępności materiałów.
 14. Zamówienia na dodatki ślubne realizowane są od kwoty 300 zł lub po wcześniejszym ustaleniu. 
 15. Zamówienia na dodatki należy składać najpóźniej 6 tygodni przed datą ślubu. Realizacja zamówień złożonych później będzie zależała od aktualnych możliwości czasowych Sprzedającego. Harmonogram prac nad dodatkami ślubnymi określa cennik dodatków. Niedostarczenie danych w ustalonym terminie, może skutkować odmową realizacji zamówienia.
 16. Sprzedający nie udostępnia informacji dotyczących elementów składających się na gotowy produkt, tj. nazw krojów pisma, kolorów i nazw surowców.
 17. Sprzedający nie udostępnia projektów ani ich części do dalszego wykorzystania przez Klienta.
 18. Sprzedawca nie udostępnia plików źródłowych na podstawie których realizowane jest zamówienie.
 19. Sprzedawca nie wykonuje wydruków projektów klienta.

V. CZAS I KOSZT WYSYŁKI

 1. Zamówienia wysyłamy kurierem. Koszt wysyłki to 20 zł.
 2. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej, koszt ustalany jest indywidualnie.
 3. Szacowany czas doręczenia przesyłki to: następny dzień roboczy (na terenie Polski); 3-5 dni roboczych (przesyłka zagraniczna).
 4. O terminie wysyłki informujemy droga mailową.
 5. Czas wysyłki nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia.
 6. Próbki zaproszeń wysyłamy kurierem. Koszt przesyłki to 15 zł.
 7. Odbiór osobisty możliwy jest tylko po wcześniejszym umówieniu.

VI. PRÓBKI ZAPROSZEŃ

 1. Zamówienia należy składać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.na2pietrze.pl w zakładce „PRÓBKI” lub mailowo: pracownia@na2pietrze.pl.
 2. . W formularzu należy podać nazwy zamawianych zaproszeń. Jeśli dany wzór zaproszenia kilka wariantów to Klient może doprecyzować jaka konfiguracja go interesuje, w przypadku braku takiej informacji wyboru dokonuje Sprzedający.
 3. Próbki nie są personalizowane i zawierają przykładowe teksty.
 4. Można zamówić dowolną ilość próbek. Koszt próbki jednego zaproszenia to 10 zł (dla zaproszeń, których koszt wynosi do 10zł) lub 15zł (dla zaproszeń, których koszt wynosi powyżej 10 zł) plus koszt przesyłki.
 5. Próbki zaproszeń wysyłane są co środę za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 6. Warunkiem wysłania próbek jest podanie pełnego adresu wysyłki wraz z numerem telefonu dla kuriera oraz zaksięgowanie wpłaty.
 7. Próbki można odebrać także osobiście w Pracowni, ale tylko po wcześniejszym ustaleniu.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedający zastrzega, że materiały użyte do próbek, zaproszeń i dodatków mogą się nieznacznie różnić między sobą. Wynika to z rozbieżności pomiędzy poszczególnymi partiami danego produktu – papieru, kopert, wstążek itp. na co Sprzedający nie ma wpływu i co nie może być przedmiotem reklamacji. Mimo to Sprzedający dokłada wszelkich starań do tego, aby końcowy produkt był jak najlepszej jakości i aby satysfakcjonował on Klienta.
 2. Kolory poszczególnych elementów przedstawionych na zdjęciach mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw i nie mogą być one przedmiotem reklamacji. Różnice te mogą wynikać z przyczyn technicznych takich jak kalibracja monitora czy odmiennego wyświetlania plików w profilu rgb i cmyk.
 3. Oferowana papeteria wykonywana jest ręcznie przez co pomiędzy poszczególnymi zaproszeniami czy dodatkami mogą wystąpić nieznaczne różnice. Nie mogą one być przedmiotem reklamacji. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby jakość produktów była na najwyższym poziomie.
 4. Akceptacja do druku oznacza wolę realizacji zgodnie z zaakceptowanym projektem, dlatego należy dokładnie sprawdzić poprawność treści w projekcie. Zamówienia zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym projektem traktowane są jako prawidłowo zrealizowane i ewentualne literówki, czy inne błędy merytoryczne znalezione po wydruku nie podlegają reklamacji.
 5. Po otrzymaniu zamówienia należy sprawdzić zgodność realizacji z zamówieniem, ewentualne nieprawidłowości merytoryczne, ilościowe, czy jakościowe należy zgłosić w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki/odebrania zamówienia. Zastrzeżenia składane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Ewentualne reklamacje należy składać pisemnie na adres: pracownia@na2pietrze.pl
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Sprzedający ustosunkuje się do niej w formie pisemnej w ciągu 7 dni.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm. nie ma możliwości zwrotu zamówionych przedmiotów jeśli były one spersonalizowane lub wykonane na zamówienie. 
 8. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia zawartości paczki przy jej odbiorze i w sytuacji stwierdzenia uszkodzenia towarów zobowiązuje się do spisania stosownego protokołu w obecności kuriera.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient wysyłając Formularz Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu i w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia.
 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji zobowiązując się jednocześnie chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) chyba, że Klient nie ma zastrzeżeń do upublicznienia swojego wizerunku i danych osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie projekty prezentowane przez Pracownię na 2 piętrze są własnością Sprzedającego i są chronione prawami autorskimi – nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez zgody autora.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do umieszczania w ofercie projektów stworzonych na indywidualne zamówienie Klienta.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Dla nowych zamówień obowiązującym Regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest Regulamin z dnia złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Podejmując współpracę, Klient akceptuje Regulamin w całości.