Regulamin

REGULAMIN

Zamawiania zaproszeń i dodatków ślubnych i okolicznościowych w Pracowni na 2 piętrze

I Warunki ogólne

 1. Regulamin określa zasady zamawiania zaproszeń i dodatków ślubnych i okolicznościowych prezentowanych
  na stronie www.na2pietrze.pl.
 2. Usługodawcą i właścicielem witryny na2pietrze.pl jest podmiot gospodarczy PRACOWNIA NA 2 PIĘTRZE Magdalena Kornacka z siedzibą w Sochaczewie, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 10/5, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-171-40-40.
 3. Pracownia firmy mieści się w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 9.
 4. Sprzedaż produktów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a usługodawcą, zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM.
 5. Złożenie zamówienia drogą mailową, oraz przesłanie formularza jest formą umowy świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony.
 6. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 7. Nieznajomość Regulaminunie zwalnia z przestrzegania zawartych w nim zasad.

II. Składanie zamówień

 1. Zasady i warunki na jakich składane są zamówienia określa oferta prezentowana na stronie na2pietrze.pl oraz niniejszy Regulamin.
 2. Zamówienia należy składać za pomocą guzika „ZAMAWIAM”, znajdującego się pod każdym produktem dostępnym w ofercie lub mailowo: pracownia@na2pietrze.pl.
 3. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie przesłania wszystkich wymaganych dokumentów i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, jednak Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Pracownia na 2 piętrze zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 6. W przypadku braku kontaktu z Klientem, braku wpłaty lub akceptacji projektów, zamówienie może być anulowane.

III Ceny i warunki zapłaty

 1. Ceny usług i produktów podane są w opisie poszczególnych produktów prezentowanych na stronie na2pietrze.pl.
 2. W opisie każdego produktu jest szczegółowo wymienione co wchodzi w cenę, a co jest płatne dodatkowo. Czasami możliwe jest wprowadzenie do wzorów modyfikacji zgodnych z życzeniem klienta, wówczas ceny ustalane są indywidualnie.
 3. Po złożeniu zamówienia i ustaleniu niezbędnych szczegółów Klient otrzymuje kosztorys.
 4. Zapłaty należy dokonać przelewem na wskazany poniżej rachunek (w tytule podając imię i nazwisko osoby zamawiającej):

  PRACOWNIA NA 2 PIĘTRZE Magdalena Kornacka,
  ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 10/5, 96-500 Sochaczew,
  nr rachunku: 28 1240 1822 1111 0010 5150 0961

   

 5. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu całości zapłaty na koncie Sprzedającego.
 6. Na życzenie klienta wystawiamy faktury.
 7. Pracownia na 2 Piętrze zastrzega sobie prawo do zmian w cenach towarów i usług.

IV Realizacja zamówień

 1. W ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia przez stronę internetową lub mailowo Klient otrzyma Formularz Zamówienia, w którym należy doprecyzować szczegóły, podać niezbędne dane, teksty, itp.
 2. W terminie do 5 dni roboczych od odesłania uzupełnionego Formularza przygotowujemy projekt (lub projekty) składu tekstu, które zostają przesłane mailowo w formie plików pdf lub jpg. Po otrzymaniu projektu należy go uważnie sprawdzić, zaakceptować lub zgłosić poprawki/uwagi. Poprawki w miarę możliwości staramy się nanosić na bieżąco. Wraz z projektami Klient otrzymuje kosztorys zamówienia.
 3. Druk następuje po ostatecznej akceptacji projektów, ustaleniu wszystkich szczegółów i uregulowaniu płatności.
 4. Termin realizacji zaproszeń wynosi ok.10 dni roboczych od zaakceptowania projektu do druku i uregulowania płatności (chyba, że opis produktu stanowi inaczej). W przypadku łączenia zamówień z innymi produktami, np. dodatkami ślubnymi czas realizacji może się nieznacznie wydłużyć i ustalany jest indywidualnie.
 5. Termin realizacji dodatków ustalany jest indywidualnie chyba, że w opisie produktu podane jest inaczej.
 6. Minimalna ilość zamawianych zaproszeń to 30 sztuk, w przypadku dodatków nie ma ograniczeń co do ilości chyba, że w opisie produktu podane jest inaczej.
 7. Dodruk zaproszeń wykonujemy od 10 sztuk. By domówić zaproszenia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Nie ma możliwości domówienia pojedynczych zaproszeń dlatego warto od razu zamówić kilak sztuk „awaryjnie”. Dodruk wykonujemy w ok. 5 dni roboczych.
 8. Zaproszenia są wykonywane ręcznie zatem mogą się nieznacznie różnić między sobą, jednak Pracownia na 2 piętrze zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby jakość produktów była na najwyższym poziomie.
 9. Kolory poszczególnych elementów przedstawionych na zdjęciach mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw.
 10. Pracownia na 2 piętrze zastrzega, że odcienie wstążek użytych do próbek, zaproszeń i dodatków mogą się nieznacznie różnić. Kolory wstążek pomimo, że pochodzą od jednego producenta mogą mieć różny odcień w zależności od numeru partii na co Sprzedający nie ma wpływu. Mimo to dokładamy wszelkich sił do tego aby końcowy produkt był jak najlepszej jakości i aby satysfakcjonował on Klienta.

V. Czas i koszty wysyłki

 1. Zamówienia wysyłamy kurierem. Koszt wysyłki to 18 zł.
 2. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej, koszt ustalany jest indywidualnie.
 3. Szacowany czas doręczenia przesyłki to: następny dzień roboczy (na terenie Polski); 3-5 dni roboczych (przesyłka zagraniczna).
 4. O terminie wysyłki informujemy droga mailową.
 5. Czas wysyłki nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia.
 6. Próbki zaproszeń wysyłamy Pocztą Polską. Koszt przesyłki to 7zł.
 7. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówienia w naszej pracowni przy ul. Żeromskiego 9 w Sochaczewie.

VI. Próbki zaproszeń

 1. Zamówienia należy składać za pomocą guzika „PRÓBKA”, znajdującego się pod każdym produktem, którego próbka jest dostępna w ofercie lub mailowo: pracownia@na2pietrze.pl.
 2. Próbki nie są personalizowane, zawierają przykładowe teksty, czcionkę i grafikę.
 3. Można zamówić dowolną ilość próbek. Koszt próbki lub próbek to cena wybranego zaproszenia lub zaproszeń plus koszt przesyłki.
 4. Próbki zaproszeń wysyłane są w każdy poniedziałek za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym priorytetowym.
 5. Warunkiem wysłania próbek jest podanie pełnego adresu wysyłki oraz zaksięgowanie wpłaty.
 6. Istnieje także możliwość obejrzenia zaproszeń „na żywo” w Pracowni. Sugerowane jest wcześniejsze ustalenie terminu spotkania.

VII. Reklamacje

 1. Akceptacja do druku oznacza wolę realizacji zgodnie z zaakceptowanym projektem, dlatego należy dokładnie sprawdzić poprawność treści w projekcie. Zamówienia zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym projektem traktowane są jako prawidłowo zrealizowane i ewentualne literówki, czy inne błędy merytoryczne znalezione po wydruku nie podlegają reklamacji.
 2. Po otrzymaniu paczki należy sprawdzić zgodność realizacji z zamówieniem, ewentualne nieprawidłowości merytoryczne, ilościowe, czy jakościowe należy zgłosić w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania paczki.
 3. Nie ma możliwości zwrotu zamówionych przedmiotów jeśli były one spersonalizowane lub wykonane na zamówienie.
 4. Warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Klient, wysyłając Formularz Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Pracownię na 2 piętrze w celu i w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia.
 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
 3. Pracownia na 2 piętrze zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji zobowiązując się jednocześnie chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.), chyba, że Klient nie ma zastrzeżeń do upublicznienia swojego wizerunku i danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Pracownia na 2 piętrze zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia.
 2. Podejmując współpracę, Klient akceptuje regulamin w całości.
 3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Pracownia na 2 piętrze nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Nazwa zamawianego artykułu

Ilość

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres do wysyłki (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Uwagi

Nazwa zamawianego artykułu (próbka)

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Adres do wysyłki (wymagane)

Uwagi